Η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου

Η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου
«Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονής καί ἀγάπης χάρισαί μοι τῷΠερισσότερα

Β’ Κατανυκτικός Εσπερινός – Ἡ ἄσκηση στήν ζωή μας.

Β’ Κατανυκτικός Εσπερινός – Ἡ ἄσκηση στήν ζωή μας.
Από τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, μέ τήν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου, ἡ Ἐκκλησία μας μέ τό ἐπιστρατευτικό της σάλπισμα καλεῖ τόν κάθε χριστιανό, στρατιώτηΠερισσότερα

«Ἂν ὁ Χριστιανὸς εἶναι ἐμπαθὴς καὶ θηριόμορφος, γίνεται ἀφορμὴ νὰ κατηγορηθεῖ ὁ Θεὸς μεταξὺ τῶν ἀπίστων»

«Ἂν ὁ Χριστιανὸς εἶναι ἐμπαθὴς καὶ θηριόμορφος, γίνεται ἀφορμὴ νὰ κατηγορηθεῖ ὁ Θεὸς μεταξὺ τῶν ἀπίστων»
Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης «Περὶ τοῦ τί τὸ τοῦ Χριστιανοῦ ἐπάγγελμα ἢ ὄνομα» Ἡ πραγματεία – ἐπιστολὴ γράφτηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης, ὅταν βρισκόταν πρὸςΠερισσότερα