Νέο “σπίτι” ‘για τον Άγιο του αιώνα μας ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΟΡΦΥΡΙΟ, Τόπος προσκυνήματος και κατανυξης στο Παγκράτι .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Το πρόγραμμα του μηνός Απριλίου