Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Σεβάστεια

Άγιοι Σαράντα Μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Σεβάστεια
Πληροῦμεν ὑστέρημα σοῦ, Σῶτερ, πάθους, Τεσσαράκοντα, συντριβέντες τὰ σκέλη. Ἀμφ' ἐνάτῃ ἐάγη σκέλη ἀνδρῶν τεσσαράκοντα. Και οι σαράντα αυτοί Άγιοι ήταν στρατιώτες στο πιο επίλεκτοΠερισσότερα

Αγία Γοργονία: Ένας πρότυπος βίος για όλες τις γυναίκες

Αγία Γοργονία: Ένας πρότυπος βίος για όλες τις γυναίκες
23 Φεβρουαρίου Η μακαρία Γοργονία (23 Φεβρουαρίου),ήταν αδελφή του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου (25 Ιανουαρίου)και θυγατέρα του Γρηγορίου Ναζιανζηνού του Πρεσβυτέρου και της αγίας ΝόνναςΠερισσότερα