Οι 33 προσευχές για το κομποσκοίνι

Οι 33 προσευχές για το κομποσκοίνι

Τα κομποσκοίνια έχουν διάφορα σχήματα και μεγέθη. Τα περισσότερα έχουν ένα Σταυρό πλεγμένο ανάμεσα στους κόμπους η στην άκρη τους, ο οποίος σημειώνει το τέλος. Σε κάθε κόμπο που έχει το κομποσκοίνι κάνουμε μία προσευχή.

Περισσότερα

Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος

Άγιος Γεώργιος ο Μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος
Ἐχθροὺς ὁ τέμνων Γεώργιος ἐν μάχαις, Ἑκὼν παρ' ἐχθρῶν τέμνεται διὰ ξίφους. Ἦρε Γεωργίου τρίτῃ εἰκάδι αὐχένα χαλκός. Άγιος Γεώργιος ο μεγαλομάρτυρας και Τροπαιοφόρος ΒιογραφίαΠερισσότερα