ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ι.Ν. Προφήτου Ηλιού Παγκρατίου – Κυριακή 2 Απριλίου 2017, ώρα 6:30 μ.μ.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
* Η μικτή χορωδία “ΜΟΥΣΙΚΑ ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ”
* Η εκκλησιαστική χορωδία του Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

Επιμέλεια προγράμματος και διεύθυνση χορωδιών
Δημήτρης Μουζάκης