ΚΥΡΙΑΚΗ 25η Μαρτίου και ώρα 7.00μμ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΉ 25η Μαρτίου

Εκκλ.Χορωδια Ι.Ν.Π.Ηλια Παγκρατιου
Μικτή χορωδία”ΜΟΥΣΙΚΑ ΗΧΟΧΡΏΜΑΤΑ”
Λυρικοι καλλιτέχνες
Επιμέλεια προγράμματος και διεύθυνση χορωδιών
ΔΗΜΤΡΗΣ ΜΟΥΖΆΚΗΣ
Ε ι σ ο δ ο ς Ε λ ε ύ θ ε ρ η
Αρρυβου 1και Υμμητου Παγκρατι Αθήνα
τηλ επικοινωνία : 2107514411